Skip to content

PRZYDATNE LINKI

Przydatne linki

Lista stron internetowych, które mogą być przydatne w sprawach notarialnych:

Wyszukiwarka Ksiąg Wieczystych – https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do

Formularze wniosków prowadzących księgi wieczyste –  https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularze-wnioskow-stosowanych-w-sadach-rejonowych-prowadzacych-ksiegi-wieczyste-w-systemie-informatycznym-oraz-wnioskow-skladanych-do-centralnej-informacji-kw

Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) – https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx

Formularze w zakresie podatku od spadków i darowizn – https://www.podatki.gov.pl/pcc-sd/sd/formularze-do-druku-sd/

Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP) – http://isap.sejm.gov.pl/

Geoportal – https://www.geoportal.gov.pl/pl

Apostille i legalizacja dokumentów – https://www.gov.pl/web/dyplomacja/apostille-legalizacja-dokumentow

 

Strony internetowe urzędów w Kielcach:

Sąd Rejonowy w Kielcach – https://www.kielce.sr.gov.pl/

Wydział Geodezji Urzędu Miasta Kielce  – http://www.um.kielce.pl/geodezja

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – https://www.powiat.kielce.pl/starostwo/wydzial_geodezji_i_gospodarki_nieruchomosciami.html

Starostwa Powiatowego w Kielcach   – https://bip.powiat.kielce.pl/

Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Kielce – http://www.bip.kielce.eu/podglad/-/asset_publisher/BAkP/content/urbanistyka-i-architektura-6

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!