Skip to content

OPŁATY

Opłaty

Celem określenia dokładnych kosztów, wraz z należnościami podatkowymi i opłatami sądowymi, prosimy o kontakt z kancelarią lub notariuszem. Dane kontaktowe znajdują się w zakładce Kontakt. Otrzymacie Państwo szczegółowe informacje o wszystkich należnościach związanych z czynnością, którą chcecie Państwo dokonać.

Na koszty dokonania czynności notarialnej składa się: taksa pobierana przez notariusza, podatki (podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn oraz VAT) i opłaty sądowe, (notariusz z mocy prawa pobiera i przekazuje odpowiednio właściwemu urzędowi skarbowemu i sądowi wieczystoksięgowemu).

Wynagrodzenie notariusza określone jest na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności. Wysokość wynagrodzenia jest określona w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej i uzależniona jest ona od wielu czynników, między innymi od wartości przedmiotu obrotu czy rodzaju czynności jaka ma być dokonana.

Zapraszamy do kontaktu.

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!