Skip to content

NOTARIUSZ

Notariusz Milena Krawiec

Notariusz Milena Krawiec po ukończeniu studiów prawniczych przez 10 lat pracowała na stanowisku asystenta sędziego –  Przewodniczącej Wydziału VI Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kielcach.

Przed powołaniem na stanowisko notariusza odbyła aplikację notarialną w Krakowskiej Izbie Notarialnej oraz przez okres 4 lat pracowała w renomowanej kancelarii notarialnej w Kielcach.