Skip to content

„Ślubuję uroczyście jako notariusz powierzone mi obowiązki wypełniać zgodnie z prawem i sumieniem, dochować tajemnicy zawodowej, w postępowaniu swym kierować się zasadami godności, honoru i uczciwości.”

KANCELARIA NOTARIALNA KIELCE

Milena Krawiec

Notariusz Kielce

O KANCELARII

Kancelaria Notarialna Milena Krawiec

Profesjonalna obsługa w zakresie dokonywania czynności notarialnych.

Kancelaria notarialna znajduje się w centrum Kielce na „Krakowskiej Rogatce” i jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Porady prawne oraz informacje prawne udzielane są bezpłatnie!

OFERTA

Czynności notarialne

AKTY NOTARIALNE

W szczególności: umowy sprzedaży, darowizny, podziału majątku, deweloperskie, testamenty, pełnomocnictwa.

POŚWIADCZENIA

W szczególności: własnoręczność podpisu, zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem.

PROTOKOŁY

W szczególności: zgromadzeń wspólników, spółek z ograniczoną odpowiedzilnością, spółek akcyjnych.

PRZECHOWANIE

Przyjmowanie na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na nośniku danych.